Om CKU

Centrum för klinisk utbildning (CKU-KI) har övergripande och samordnande ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i hela Stockholms läns hälso- och sjukvård. CKU-KI arbetar på uppdrag av en styrgrupp där samtliga CKU:s huvudmän är representerade. För att kunna fullgöra sina uppgifter samarbetar CKU med representanter från lärosäten och utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera. Läs mer om CKU-KI här.

Om projektgruppen

CKU:s Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande ersätter det nätbaserade handledarstödet från 2008. Projektgruppen som har tagit fram den nuvarande utbildningen är:

Elisabet Ericsson, animatör, Elisabet.Ericson@gmail.com
Maria Kvarnström, projektdeltagare, Maria.Kvarnstrom@ki.se
Lena Sahlqvist, projektledare, Lena.Sahlqvist@healthinnovator.se
Annika Sääf-Rothoff, projektdeltagare, Annika.Saaf-Rothoff@ki.se