Om CKU

Centrum för klinisk utbildning (CKU) har övergripande och samordnande ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i hela Stockholms läns hälso- och sjukvård.

CKU arbetar på uppdrag av en styrgrupp där samtliga CKU:s huvudmän är representerade: Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Ersta Sköndal Högskola, Röda Korsets Högskola samt Sophiahemmet Högskola. För att kunna fullgöra sina uppgifter samarbetar CKU med representanter från lärosäten och utbildningsprogram, privata vårdgivare och kommuner, sjukhusledningar, verksamhetschefer med flera.

Läs mer om CKU här.

Om projektgruppen

CKU:s Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande ersätter det nätbaserade handledarstödet från 2008. Projektgruppen som har tagit fram den nuvarande utbildningen är:

Elisabet Ericsson, animatör, Elisabet.Ericson@gmail.com
Maria Kvarnström, projektdeltagare, Maria.Kvarnstrom@ki.se
Lena Sahlqvist, projektledare, Lena.Sahlqvist@healthinnovator.se
Annika Sääf-Rothoff, projektdeltagare, Annika.Saaf-Rothoff@ki.se