Introduktion

Välkommen till CKU-KI:s introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)!
Syftet med denna introduktion är att underlätta för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande. Klicka på play i bilden till höger för att starta introduktionen.  Samtliga avsnitt kan även laddas ner som PDF under “Resurser”.

1. Ramar och resurser

I detta avsnitt får du en genomgång av olika styrdokument och stödfunktioner. Detta kommer att underlätta för dig att ge studenten en så rättssäker handledning och undervisning som möjligt. Dessutom kommer du introduceras för de olika uppdragen som finns inom VIL.

Klicka på play i bilden till vänster för att starta avsnittet.

2. Verksamhetsintegrerat lärande

Avsnittet om verksamhetsintegrerat lärande (VIL) ger dig dels en inblick i vad VIL är dels vad handledning i VIL kan innebära. I detta avsnitt kan du fördjupa dig i bland annat pedagogiska perspektiv, handledning som process och olika handledningsmodeller. Även du som har annan typ av undervisning har nytta av detta avsnitt. Klicka på play i bilden till höger för att starta avsnittet.

3. Studentens lärande

Syftet med detta avsnitt är att ge dig en ökad förståelse för vad lärande kan innebära och vilka olika former det kan anta. Lärandets olika former diskuteras utifrån olika lärstilar och reflektionens betydelse.

Klicka på play i bilden till vänster för att starta avsnittet.

4. Att vara handledare

Syftet med detta avsnitt är att du ska få en inblick i vad det innebär att ha ett handledar- eller läraruppdrag. Aspekter som berörs i avsnittet är bl.a. återkoppling, bedömning, interprofessionellt lärande och Peer learning.

Klicka på play i bilden till höger för att starta avsnittet.

5. Etik och lika villkor

I detta avsnitt kommer du att ges information om etik och lika villkor. Avsnittet ger en bild av vilka etiska frågeställningar som du, som handledare eller lärare, kan ställas inför. Avsnittet belyser även lika villkor i utbildningssituationen.

Klicka på play i bilden till vänster för att starta avsnittet.

Fortsatt kompetensutveckling

I detta avslutande avsnitt görs en kort presentation av olika aktiviteter som erbjuds för fortsatt kompetensutveckling inom pedagogik för dig som har ett handledar- eller läraruppdrag. Ta gärna del av ytterligare material under ”Resurser”.

Klicka på play i bilden till höger för att starta det sista avsnittet.

Avslutande intyg

När du tagit del av kursen kan du fylla i och skriva ut ett intyg genom att klicka här.